Firemní Identita

Logo DXN symbolizuje úspěch.

ČERVENÁ představuje oheň, který symbolizuje bojovnost společnosti a snahu o pokrok.

MODRÁ představuje vodu, která symbolizuje společnost jako základ veškerého intenzivního rozvoje.

ZELENÁ představuje stromy, které symbolizují dynamický růst a rozšiřování našich trhů.

Červený Ovál symbolizuje vycházející slunce, které představuje bojovnost, odhodlání a vytrvalost při dosahování vize DXN.

Zelené Větve symbolizují houbu Ganoderma, která představuje silné odhodlání společnosti růst a neúnavně usilovat o dosažení vynikajících výsledků svým zaměřením na obor posilující zdraví.

Modrá Vodorovná Čára symbolizuje společnost jako zdroj energie pro impuls k rozvoji podnikání.