Dynamický Start Program (DSP)

Od 1.12.2014 můžete začít využívat nový program - Dynamický start program (DSP). Jedná se o 6 typů balíků pro nově se registrující členy registrace zdarma.

Nově registrovaný člen dostane na virtuální účet kredit ve výši 150% z nákupní ceny balíku A = 22 418 Kč, A1a = 20 655 Kč, 130% z nákupní ceny balíku B = 11 440 Kč, B1 = 10 666 Kč, 110% z nákupní ceny balíku C = 3 091 Kč, C1 = 2 959 Kč. kredit může čerpat formou slev při dalších běžných nákupech - u balíku A/A1 po dobu 4 let, u balíku B/B1 po dobu 3 let a u balíku C/C1 po dobu 2 let.

Při každém dalším běžném nákupu (od následujícího měsíce po registraci) si bude moci odečíst 10% z ceny tohoto běžného nákupu z virtuální částky příslušného kreditu jako slevu, až do úplného vyčerpání svého kreditu (v průběhu stanovené lhůty pro kredit). Má tedy po využití kreditu celý balík zdarma, ještě mu zůstane navíc 50% (30%/10%) nákupní ceny a ušetří na registračním poplatku 535 Kč.

Body balíků A/A1a//B/B1/C/C1 se načtou i do stávajícího kumulativního systému pro dosažení pozic v DXN marketingu novému členu i sponzorům, ale bonusy z balíků se vyplatí podle tohoto programu DSP.

  • Pokud sponzor S zaregistruje nového člena s nákupem těchto balíků, dostane jednorázově bonus 60% z SV hodnoty balíku, nadsponzor 1 dostane bonus 10% z SV, nadsponzor 2 bonus 5% z SV a nadsponzor3 dostane bonus 5% z SV hodnoty balíku. Nově registrovaný člen může nabízet tyto balíky svým novým členům jako sponzor za těchto výhodných odměňovacích podmínek (60% z SV) jen po dobu 12 týdnů od data své registrace. Po uplynutí těchto 12 týdnů bude za sponzorování DSP balíků odměněn podle běžného marketingového systému DXN.
  • Sponzor S-1-2-3 obdrží tento bonus, pokud koupí v daném měsíci osobní nákup za min. 100 bodů. Bonus 60% sponzorovi lze vyplácet i týdně, pokud sponzor nakoupí svých 100 osobních bodů už v prvním týdnu měsíce. Pokud se sponzor nekvalifikuje, bonus 60% z SV se nevyplatí. Pokud se nadsponzor nekvalifikuje, bonus jde o úroveň nahoru. Kvalifikační nákup 100 osobních bodů v doplňujícím programu platí i jako kvalifikační nákup 100 osob. bodů pro bonusy v běžném marketingovém plánu. Podmínky pro vyplácení bonusů z nákupů stávajících nebo nových členů bez nákupu těchto balíků se nemění.Zvýhodněné bonusy za sponzorování balíků DSP jsou poskytovány novému členovi po dobu 12 týdnů od data jeho registrace. Po uplynutí těchto 12 týdnů bude za sponzorování DSP balíků odměňován podle běžného marketingového plánu DXN. Lhůta 12-ti týdnů se počítá od pondělí následujícího týdne po datu registrace.