Třešnička na dortu (IOC)

Cíle tohoto projektu jsou :

 • Aktivovat existující neaktivní členy
 • Zvýšit nárůst nově registrovaných členů
 • Zvýšit prodej
 • Být konkurence schopný na trhu
 • Získat exponenciální vyšší příjmy
 • Vytvořit nové nadšení
 • Užívat, sdílet a prodávat produkty jako základ investice

- Každý člen je oprávněn zapojit se do projektu a to koupí jedné, nebo více jednotek 20 000,- Kč včetně DPH za jednu jednotku.
- Certifikát vlastnictví a produktový voucher bude vystaven pro každou zakoupenou jednotku.

Certifikát vlastnictví
Certifikát vlastnictví může dědit nejbližší příbuzný jeho majitele.

Produktový voucher

 • Produktový voucher může být uplatněn k nákupu DXN produktů v jakékoliv kombinaci kdykoliv
 • Nákup DXN produktů na základě voucheru negeneruje žádné PV a SV v rámci existujícího marketingového plánu
 • Každý produkt, který bude zakoupen v rámci tohoto plánu a posléze prodán pod cenou, bude mít za následek ukončení členství v DXN

WV (SV)

 • Nákup jakékoli jednotky nabývá účinnosti až po zaplacení celé částky.
 • Každá jednotka nákupu bude odpovídat bodové hodnotě 10 000 WV, pro kalkulaci bonusů v rámci tohoto projektu.
 • WV hodnota je vytvořena výhradně pro tento projekt a nijak nesouvisí s již existujícím marketingovým plánem.

Zapojení se do projektu
Pro účast v tomto projektu si každý člen může kdykoli nakoupit jeden nebo více jednotek. Pokud se člen rozhodne zakoupit více než 1 jednotku, všechny jednotky musí být nakoupeny ve stejné hierarchii (ve vlastní síti). Po zakoupení první jednotky může být kdykoli zakoupena další pro účely párování.

Sponzorství

 • Sponzoring není povolen pro křížové linie (tzn. je možný jen ve vlastní síti).
 • Existující člen se musí připojit nejpozději do 3 měsíců, aby měl možnost získat bonusy z již existujících spodních linií, které se zapojily do plánu během těchto tří měsíců.
 • Každý nákup v rámci plánu je dobrovolný.
 • Každý nečlen nakupující a sponzorovaný v rámci tohoto projektu se automaticky stane členem DXN. Jedinou podmínkou je nákup registrace (Start Kitu).

Výpočet bonusů :


Koncept párování
Pro výplatu bonusů musí být splněny tyto podmínky:

 • Liché linie musí být spárovány se sudými liniemi.
 • Spodní linie v každé příslušné generaci všech lichých linií musí být spárovány s dalšími spodními liniemi stejné generace sudých linií a naopak.
 • Nalezení shodného páru není časově omezeno.
 • Nákup jednotky (jednotek) za účelem vytvoření shody je povolen v kdykoliv.


Více >>